1

Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo TT 45Trước khi trích khấu hao TSCĐ doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế. Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ mẫu bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất theo TT 45.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

 
                   Kính gửi :  
CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY
 
– Tên đơn vị:
CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
– Địa chỉ trụ sở chính: 173 Xuân thủy, cầu giấy, Hà Nội
– Mã số thuế : 0106084881
 
        Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 
Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

        Nay Công ty kế toán Thiên Ưng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế Quận Cầu giấy theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Theo bảng chi tiết dưới đây.
 

STT Tên tài sản cố định Thời gian trích khấu hao tài sản cố định Bắt đầu trích khấu tài sản cố định
1 Ô tô Toyota Fortuner 6 năm Tháng 9/2016

  Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2016
                                                   ĐẠI DIỆN CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
  (Ký và đóng dấu)

Tải về tại đây:

Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Xem thêm: Cách tính khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng


__________________________________________________

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *