1
Phần mềm HTKK mới nhất
Phần mềm HTKK 3.3.8 mới nhất ngày 12/8/2016

Phần mềm HTKK 3.3.8 mới nhất ngày 12/8/2016

Phần mềm HTKK 3.3.8 mới nhất năm 2016 được Tổng cục thuế nâng cấp vào ngày 12/8/2016, cùng với đó là ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.2.0:         Ngày 12/8/2016 Tổng cục thuế đã...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Thuế nhà thầu

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính, Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu...

Xem thêm
Các bài viết khác: