1
Các mức xử phạt vi phạm Thuế

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo TT 166

Theo điều 6 Thông tư số 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế cụ thể như sau:   1. Phạt cảnh cáo   – Phạt cảnh cáo áp dụng

Xem thêm

Tình tiết giảm nhẹ – tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính thuế

Theo điều 9, 10 Luật xử lý vi phạm hành chính – Luật số 15/2012/QH13 quy định về Tình tiết giảm nhẹ – Tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính thuế cụ thể như sau:   I. Những tình

Xem thêm

Mức phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế năm 2017 theo TT 166

Theo Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về: Mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký

Xem thêm

Mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Như thế nào là hành vi trốn thuế? Các hành vi trốn thuế của Doanh nghiệp như thế nào? Mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế của Doanh nghiệp? Kế toán Thiên Ưng xin tổng hợp

Xem thêm

Mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2017 theo TT 10

Mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn, mức phạt làm sai báo cáo sử dụng hóa đơn theo điều 13 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính quy định, cụ thể như

Xem thêm

Mức phạt chậm nộp, không lập thông báo phát hành hóa đơn

Theo điều 10 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định Mức phạt chậm nộp, không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được sử dụng, cụ thể như sau (hiện tại vẫn đang

Xem thêm

Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT

Theo Thông tư 10/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định các mức phạt khi làm mất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cụ thể như sau:   1. Mất hóa đơn GTGT chưa làm thông

Xem thêm

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định mức phạt chậm nộp hồ sơ, tờ khai môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau: MỨC

Xem thêm

Các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Quy định các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo Thông tư 10/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính (Áp dụng từ ngày 15/12/2016) cụ thể như sau: MỨC PHẠT HÀNH VI VI PHẠM Phạt cảnh

Xem thêm

Mất hóa đơn bị cướp giật có xác nhận sẽ không xử phạt

Nếu bị mất hóa đơn GTGT (liên 2: giao khách hàng) nhưng bị cướp giật và có xác nhận của Công an thì sẽ không bị xử phạt: Đó là quy định theo Công văn 4926/TCT-CS ngày 20/11/2015 của Tổng

Xem thêm