1
Kỹ năng làm kế toán tổng hợp

Phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Thế nào chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập? Bài viết này Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách phân biệt chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập, cách kê khai thuế cho

Xem thêm

Hồ sơ thủ tục vay tiền của cá nhân và công ty

Công ty hết tiền, phải đi vay của cá nhân (Công ty) để bổ xung vậy phải làm những gì? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn làm hồ sơ thủ tục vay vốn của cá nhân, công ty…  

Xem thêm

Cách xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi theo TT 200 và 133

Nợ phải thu khó đòi hạch toán vào tài khoản nào? Cách hạch toán xóa sổ khoản nợ phải thu khó đói? Bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán khoản nợ phải thu khó

Xem thêm

Cách hạch toán chi phí lãi vay phải trả

Việc trả lãi vay có thể theo định kỳ, trả trước, trả sau… Tuỳ từng trường hợp mà cách hạch toán chi phí lãi vay cũng khác nhau. Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán chi phí

Xem thêm

Cách hạch toán hàng gửi đi – nhận gia công theo TT 133 và 200

Xuất hàng gửi đi gia công hạch toán như thế nào? Nhận hàng gia công hạch toán như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán hàng gửi đi – nhận gia công chi tiết theo

Xem thêm

Thời hạn góp vốn của công ty TNHH 1 – 2 thành viên, Cổ phần năm 2017

Thời hạn góp vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên, TNHH 2 thành viên, công ty cổ phần, mức phạt khi không góp đủ vốn điều lệ… theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban

Xem thêm

Cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT, doanh thu

Hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm hạch toán như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT chi tiết đối với cả bên mua và bên bán. Chú

Xem thêm

Xử lý hóa đơn mua của công ty bỏ trốn, ngừng hoạt động

Hóa đơn đầu vào của Doanh nghiệp bỏ trốn xử lý như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn xử lý những hóa đơn của Công ty bỏ trốn, công ty ngừng hoạt động.   Câu hỏi: Hỏi:

Xem thêm

Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ năm 2017

Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ là khi nào? Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ là khi nào? Thời điểm xác định thuế GTGT? Kế toán Thiên Ưng sẽ giải đáp các vướng mắc

Xem thêm

Hóa đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí?

Hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty mà lại mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN? Có được khấu trừ thuế GTGT không? Đó là câu hỏi của nhiều bạn

Xem thêm