1

Mẫu cam kết Mẫu số CK01/AC mua hóa đơn bán hàngMẫu cam kết Mẫu số CK01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Xem thêm: Thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

 

 

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

 
Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế) ……………………………………………
Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế)……………………………..
Số điện thoại liên hệ:
+ Cố định: ………………………………………………………….
+ Di động: …………………………………………………………………….
Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế)………………………
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:  ……………………………
Chúng tôi cam kết địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực tế phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.
Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 

 
 
                             Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

TẢI VỀ
 

Chúc các bạn thành công!
__________________________________________________

 

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *