1
MẪU BIỂU CHỨNG TỪ
Mẫu chứng từ bán hàng

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Địa chỉ:………. Mẫu số:...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Mẫu hợp đồng - Lao động

Đơn xin nghỉ việc viết tay

  Chia sẻ mẫu đơn xin nghỉ việc chi tiết cho những người đang có dự định xin nghỉ việc vì 1 lý do nào đó như: Không hài lòng với công việc, không đảm bảo được cuộc sống, muốn...

Xem thêm
Các bài viết khác: