1
Mẫu chứng từ tiền tệ

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ theo TT 119

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ Mẫu C1-03/NS (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).             GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ  

Xem thêm

Trọn bộ mẫu giấy ủy nhiệm chi của các ngân hàng

Tải về trọn bộ mẫu giấy ủy nhiệm chi của ngân hàng: Vietcombank (VCB). Techcombank, MB Bank, BIDV, Agribank, ACB, Vietinbank, VIB, Eximbank, VP Bank, Lienviet PostBank …   – Ủy nhiệm chi (hoặc lệnh chi) là phương tiện thanh toán

Xem thêm

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS mới nhất 2017

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS mới nhất 2017 theo Thông tư 84/2016/TT-BTC được sử dụng khi nộp tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước. Cách viết Mẫu C1-02/NS các bạn xem tại

Xem thêm

Mẫu phiếu thu 01 – TT theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Phiếu thu theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 01-TT, Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu thu. 1. Mẫu Phiếu

Xem thêm

Mẫu phiếu chi 02 – TT theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Phiếu chi theo thông tư 133 và 200- Mẫu 02–TT, Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký (Ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng,

Xem thêm

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn lập Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 03–TT, Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho

Xem thêm

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 04-TT, Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của

Xem thêm

Thư tra soát C1-11/NS theo Thông tư 84

Thư tra soát theo Thông tư 84/2016/TT-BTC – Mẫu C1-11/NS, sử dụng khi phát hiện sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước đã được cơ quan thuế hạch toán và thông báo. Theo khoản 2 điều

Xem thêm

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán 05-TT theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 05-TT, Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng

Xem thêm

Mẫu Biên lai thu tiền 06-TT theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Biên lai thu tiền theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 06-TT, Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm

Xem thêm